Projekt SOLAR

Integrované potravinové a energetické systémy pro klimaticky chytré zemědělství

Projekt SOLAR si klade za cíl vést ke klimaticky chytrému zemědělství prostřednictvím podpory zvyšování povědomí o problémech životního prostředí a změny klimatu. Projekt se zaměřením na multifunkční zemědělství a integrované partnerství v oblasti potravinových a energetických systémů nabízí posílení nových klíčových kompetencí pro klimaticky chytré zemědělství.

To bude možné díky vyvinuté metodice pro zavádění kompetencí SOLAR do učebních osnov a také učebních materiálů vytvořených podle těchto osnov. V souladu s tím se specifické cíle snaží o rozvoj a/nebo integraci stávajících odborných osnov poskytováním multidisciplinárních znalostí a know-how o potravinových a energetických systémech prostřednictvím vývoje personalizovaných učebních materiálů na farmách nebo organizacích ve venkovském sektoru.

Projekt svými aktivitami a výsledky projektu přispívá k šíření výsledků učení a zlepšování aktivit neformálního vzdělávání a také k šíření využívání otevřeného a inovativního vzdělávání.