Projekt SOLAR

Zintegrowane systemy żywnościowe i energetyczne sprzyjające rolnictwu przyjaznemu klimatowi

Projekt SOLAR ma na celu prowadzenie działań na rzecz rolnictwa przyjaznego dla klimatu poprzez wspieranie podnoszenia świadomości na temat wyzwań związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatu. Koncentrując się na wielofunkcyjnym rolnictwie i zintegrowanym partnerstwie systemów żywnościowych i energetycznych, projekt oferuje wzmocnienie nowych kompetencji kluczowych dla rolnictwa przyjaznego klimatowi.

Będzie to możliwe dzięki opracowanej metodologii wprowadzania kompetencji SOLAR do programów nauczania, a także dzięki materiałom dydaktycznym opracowanym zgodnie z tym programem. Odpowiednio, cele szczegółowe mają na celu rozwój i/lub integrację istniejących programów nauczania zawodowego poprzez dostarczenie multidyscyplinarnej wiedzy i know-how na temat systemów żywnościowych i energetycznych poprzez opracowanie spersonalizowanych materiałów edukacyjnych w gospodarstwach rolnych lub organizacjach z sektora wiejskiego.

Dzięki swoim działaniom i rezultatom projekt przyczynia się do upowszechniania efektów uczenia się, poprawy jakości kształcenia poza formalnego, a także rozpowszechniania stosowania otwartej i innowacyjnej edukacji.